Zapytaj o koszt certyfikatu

Często zadawane pytania

  • Home
  • Często zadawane pytania

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków- co dalej?



1 stycznia 2009 r. ustawodawca wprowadził obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dla nowo powstałych budynków i lokali użytkowych. Podyktowana zaostrzaniem polityki energetycznej całej UE decyzja, wymogła na inwestorach konieczności uzyskania dokumentu określającego zużycie energii nieodnawialnej w przeliczeniu na m2 powierzchni użytkowej budynku w skali roku. Po ponad trzech latach audytowania budynków mieszkalnych według wskazanej przez ustawodawcę metodologii, możemy pokusić się o pewne podsumowanie rozwoju budownictwa energooszczędnego, przynajmniej w jego, najbliższym przeciętemu Kowalskiemu, jednorodzinnym aspekcie.

            Znacząca większość oddawanych do  użytkowania nowo powstałych domów jednorodzinnych charakteryzuje się zużyciem energii na poziomie 120 -140 kWh/m2 rok (budynki powstałe w atach  wcześniejszych wykazywały zapotrzebowanie na energię pierwotną rzędu 200-250 kWh/m2a). Wielkości te świadczą o wprowadzeniu wraz z WT 2008 , nowej jakości w projektowaniu jednorodzinnym. Wzrost troski architektów i inżynierów o energooszczędność projektowanych budynków, stał się motorem tworzenia nowoczesnych standardów zarówno w zakresie wykorzystywanych materiałów budowlanych jak i instalacji wewnętrznych. Zastosowanie materiałów o wysokiej izolacyjności termicznej,  kolektorów solarnych czy ogrzewania niskotemperaturowego (podłogowego), umożliwia budowę domów o zmniejszonym wskaźniku energii wykorzystywanej do ogrzewania, czy przygotowania c.w.u. Nowe kierunki pojawiające się na rynku budowlanym, kładą nacisk na energooszczędność stosowanych materiałów i urządzeń, powoduje to znaczący wzrost świadomości energetycznej inwestorów, którzy we własnym  zakresie poszukują najciekawszych rozwiązań, włączając energooszczędność w poczet tradycyjnych kryteriów wyboru, takich jak cena czy komfort cieplny użytkownika.

            Na przeciw ogólnym tendencjom wyszła Unia Europejska przyjmując w maju 2010 tzw. RECAST dyrektywy EPBD (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków), która znacznie zaostrzyła wcześniejsze stanowisko PE. Wprowadzenie takich założeń jak zwiększenie udziału w pierwotnym rynku nieruchomości budynków o niemal zerowym zużyciu energii, powołanie organów kontroli i weryfikacji świadectw energetycznych czy wprowadzanie programów pomocy finansowej dla podejmowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych, spowoduje dalszą ekspansję sektora energooszczędnych materiałów i rozwiązań technologicznych na całą branżę budowlaną, w niespotykanej dotychczas skali.

            Kraje członkowskie powinny przygotować plan wdrożeń postanowień RECAST'u do końca czerwca 2012 roku. W tym świetle wykorzystanie świadectw charakterystyki energetycznej, jako instrumentu kontroli i regulacji zużycia energii dla nowo powstających i istniejących nieruchomości wydaję się być oczywiste. Nie wiemy tylko w jakim zakresie certyfikaty i wynikające z nich wskaźniki  energooszczędności budynków będą wpływały na rynek nieruchomości. Nasuwają się  pytania o konsekwencje wynikające z nie posiadania certyfikatu czy możliwość manipulacji ceną budynku w zależności od jego zapotrzebowania na energię pierwotną. Jak widać wiele aspektów związanych z charakterystyką energetyczną budynku wymaga jeszcze doprecyzowania. Panaceum na rodzące się pytania i wątpliwości powinny być regulacje wprowadzone przez ustawodawcę. Czerwiec 2012 tuż, tuż....

                                                                                                         

                                                                                                      Radosław Mikołajec