Zapytaj o koszt certyfikatu

Kosztorysowanie budowlane - cały kraj.

  • Home
  • Kosztorysowanie budowlane - cały kraj.

Wykonujemy kosztorysy:

- inwestorskie, pozwalające oszacować wysokość kosztów, które poniesie inwestor realizując określone zadanie budowlane; obszar zastosowań: załączniki do  różnego rodzaju dotacji czy grantów, wniosków kredytowych, kontaktów z ubezpieczycielami,

- ofertowe, zawierające propozycję wykonawcy określającą wysokość kwoty w ramach której zobowiązuje się on do wykonania zakresu prac zleconych przez inwestora; obszar zastosowań; przetargi, procedury ofertowe, kampanie marketingowe etc.,

- powykonawcze, zawierające zakres prac, na które zostały wykonane w ramach założonych środków; obszar zastosowań: rozliczenia robót budowlanych z inwestorami ,agencjami, bankami czy funduszami. 

Na potrzeby inwestorów pzeprowadzamy optymalizację kosztów inwestycji dla określonych etapów reaizacji.

- weryfikacja kosztorysów; sprawdzanie kosztorysów przedstawionych przez ubezpieczyciela, wykonawcę itp. 

 

Cena wykonania kosztorysu ustalana jest indywidualnie w zależności od jego rodzaju i zakresu.

Zapytania telefoniczne prosimy kierowac pod nr 660 871 513 lub mailowo.


Kosztorys jest to dokument opracowany w celu ustalania ceny według przyjętych metod kosztorysowania oraz ilości robót wynikających z dokumentacji projektowej lub faktycznie wykonanych prac, sporządza się go miedzy innymi w celu:

- określenia kosztów (lub ceny) wykonania określonego zadania:

- przez inwestora ( kosztorys inwestorski ): w celu określenia możliwości i opłacalności realizacji zadania, kontroli złożonych ofert, uzyskania kredytu, prowadzenia i kontroli rozliczeń finansowych,

- przez wykonawcę ( kosztorys ofertowy ): w celu złożenia oferty inwestorowi, prowadzenia rozliczeń w trakcie realizacji i inne,

- prowadzenia rozliczeń finansowych między zleceniodawcą (inwestorem), a zleceniobiorcą (wykonawcą), a także pomiędzy wykonawcą a podwykonawcami, np. kosztorys powykonawczy

- rozstrzygania sporów, w celach dowodowych, przy zamówieniach publicznych.


kosztorysy żory