Zapytaj o koszt certyfikatu

Realizacje

  • Home
  • Realizacje

Dom jednorodzinny "La Pampa" - przykład świadectwa charakterystyki energetycznej.

Świadectwo charakterystyki energetycznej to certyfikat konieczny do uzyskaniapozwolenia na użytkowanie domu czy lokalu, jego sprzedaży lub wynajmu.

 
Poniżej przykładowe wyniki zapotrzebowania na energię pierwotną dla domu jednorodzinnego La Pampa wykonanego w technologii szkieletu drewnianego.
Jako ciekawostkę przedstawiamy sposoby obniżenia wskaźnika Ep w zależności od rodzaju użytych instalacji wewnętrznych.
 
 


 
 
 
Obniżenie wartości wskaźnika EP.
Zwiększenie udziału kominka w pokryciu zapotrzebowania na ciepło dla budynku, np. poprzez instalację DGP. 
Przykład zmiany wskaźnika przy  takim rozwiązaniu.
 
 
 
 
Dla przygotowania cwu można rozważyć zainstalowanie kolektorów słonecznych. 
Przykład zmiany wskaźnika przy  takim rozwiązaniu.  


 
 
 
Równoczesna modernizacja instalacji c.o. i cwu , pozwala na zmniejszenie zapotrzebowania na Ep do około 30 kWh/m2 w ciągu roku, osiągnięcie takiej wartości zmienia standard budynku na energooszczędny.
 
 

Dom jednorodzinny "La Pampa" - przykład świadectwa charakterystyki energetycznej.